Ovršno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Ovršno pravo
Stranica:
94.
Autor/i:
Sažetak:
    Dokaz o vlasništvu nekretnine (čl. 77. OZ-a)
  • Tko ne može biti kupac nekretnine (čl. 96. OZ-a)
Hashtags: