Upravno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Upravno pravo
Stranica:
96.
Autor/i:
Sažetak:
    Isprava ima značajke kupoprodajnog ugovora jer sadrži predmet, cijenu i uglavak da po isplati ugovorene cijene prodavatelj dopušta kupcu uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige.
  • Vlasništvo nekretnine stečeno je temeljem kupoprodajnog ugovora a ne predugovora, pa je porezna obveza nastala danom sklapanja tog ugovora, a ne predugovora u vrijeme čijeg sklapanja nije bilo obveze plaćanja poreza na promet u slučajevima prijenosa nekretnine između bivših tzv. organizacija udruženog rada.
  • Kako ugovor sadrži sve bitne elemente kupoprodajnog ugovora s obzirom na to da su se strane sporazumjele o bitnim elementima ugovora, riječ je o kupoprodajnom ugovoru glede cijele nekretnine, dakle u odnosu na oba stana.
  • U pravilu Sud u upravnom postupku rješava na temelju činjenica koje su utvrđene u upravnom postupku, pa dostava ugovora o raskidu ugovora tek uz tužbu onemogućava odluku tuženog tijela koja bi bila različita
Hashtags: