Trgovačko pravo - pravo javne nabave

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Trgovačko pravo - pravo javne nabave
Stranica:
102.
Autor/i:
Sažetak:
    Pravo na naknadu štete ponuditelja ako poziv na javno nadmetanje sadržava pogreške ili odluka o odabiru nije donesena u skladu s propisima - nema naknade štete ako su kogentno propisani obrasci pogrešno ispunjeni
Hashtags: