RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Plaćanje upravne pristojbe za izdavanje uvjerenja o stjecanju stručne spreme

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)