RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu osobnih automobila, u okolnostima prestanka važenja oslobođenja od plaćanja carine prema Uredbi o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine
 • Oporezivanje dijagnostičkih, dilatacijskih i vodećih katetera
 • Postupak kod uvoza osobnog automobila u RH
 • Preseljenje predmeta kućanstva iz R.
 • Uvoz kamp prikolica radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja
 • Oporezivanje kohlearnog implantata
 • Uvoz osobnog automobila za potrebe po družnice strane osobe
 • Ispunjenje uvjeta nezaposlenosti kod ostvarivanja povlastica iz čl. 61. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Unutarnja proizvodnja
 • Privremeni uvoz

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)