RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Radni odnos - ugovor o djelu
  • Ugovorna zabrana utakmice - naknada plaće
  • Predstavnik radnika u nadzornom odboru - ustanove

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)