RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Prethodno pitanje (čl. 12. ZPP-a)
  • Stranačka sposobnost (čl. 77. ZPP-a)
  • Preinaka tužbe (čl. 192. ZPP-a)
  • Sadržaj presude (čl. 338. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)