RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 6.2007
  • Članak:Stečajno pravo
  • Stranica:121.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Otkaz ugovora o radu (čl. 120. SZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)