RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Razgraničenje između plaćanja naknade štete i razmjene usluga - tretiranje naknade za smanjenu vrijednost u smislu poreza na promet pri povratku predmeta leasinga - presuda Saveznog vrhovnog suda od 1. ožujka 2000. VIII ZR 177/99

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)