RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Pravo na otpremninu u stečaju
  • Položaj nadzornog odbora kod društva u stečaju
  • Ovrha na primanjima po osnovi socijalne skrbi, ako se pljenidba provodi na temelju isprave iz čl. 178. st. 1. Ovršnoga zakona.
  • Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
  • Potvrda o korištenju godišnjeg odmora
  • Redoslijed (prednosni red) pljenidbe plaće
  • Amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina
  • Zastara zateznih kamata
  • Odšteta i PDV

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)