Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u srpnju 1999.)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.1999
Članak:
Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u srpnju 1999.)
Stranica:
129.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags: