RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.1999
  • Članak:Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u srpnju 1999)
  • Stranica:130.
  • Autor/i:
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)