RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Korištenje osobnog odbitka za uzdržavano dijete odnosno uzdržavanog člana uže obitelji
  • Porezni tretman primljenih potpora za obavljanje djelatnosti obrta - primitaka
  • Porezni tretman osigurane svote koja se isplaćuje fizičkoj osobi
  • Tumačenje članka 69. Pravilnika o porezu na dohodak - povrat obračunanog i obustavljenog poreza ali neuplaćenog
  • Olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja
  • Isplata športskih stipendija te isplata potpore trenerima
  • Unos nekretnine u temeljni kapital trgovačkog društva - dohodak od imovine
  • Paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja - mišljenje
  • Porezni tretman djelatnosti skupljanja i prodaje gljiva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)