RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Prijenos nadležnosti
 • Mogućnost izdavanja uporabne dozvole
 • Ishođenje potvrde da je posebni dio zgrade samostalna uporabna cjelina
 • Odnos projektanta i izvođača
 • Važenje lokacijske dozvole
 • Građevinska dozvola koja se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole
 • Naplata posebne upravne pristojbe
 • Rješenje o zadržavanju objekta u prostoru
 • Obveza donošenja UPU-a prema PPUG T.
 • Građevinska dozvola
 • Izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju rješenja o uvjetima građenja
 • Izdavanje odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)