RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 12.2007
  • Članak:Upravno pravo
  • Stranica:131.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
  • Lokacijska dozvola
  • Posebni dio nekretnine
  • Ukidanje odobrenja za rad banci
  • Izravna pogodba - javna nabava

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)