RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na svojoj redovitoj mjesečnoj sjednici održanoj 18.-22. veljače 2008. IASB je raspravljao o potrebnim poboljšanjima postojećih MSFI-a u 2008. godini, zatim o MRS-u 19 – Obveze prema zaposlenicima, konceptualnom okviru standarda, amandmanu na MRS 37 u dijelu koji se odnosi na obveze, zatim u obvezama i glavnici i ugovorima o osiguranju.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)