RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Javni naručitelj mora jasno, razumljivo i nedvojbeno opisati predmet nabave kako bi ponuditelji mogli ponuditi robu, usluge i radove usporedive po vrsti, kvaliteti i cijeni, te po drugim potrebnim svojstvima i uvjetima. Predmet nabave definira naručitelj pozivanjem na CPV oznake, pri čemu je predmet nabave određen najmanje kategorijom iz CPV rječnika. Izračun procijenjene vrijednosti predmeta nabave temelji se na ukupnoj svoti, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Pri takvu izračunu procijenjene vrijednosti naručitelj mora uzeti u obzir ukupnu vrijednost nabave koja uključuje sve opcije i moguća produženja ugovora. Odgovore na pitanja: kako odrediti predmet nabave, kako procijeniti vrijednost predmeta nabave i trebali li napraviti plan javne nabave daje autorica u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Procijenjena vrijednost nabave
  3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)