RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se daje prikaz istraživanja o tome koja društva (poduzeća) i u kojim slučajevima u pojedinim zemljama Europske unije primjenjuju Međunarodnestandarde financijskog izvješćivanja (MSFI). Opći je dojam da MSFI-e primjenjuju one zemlje koje nemaju izgrađeno pravo trgovačkih društava i njihovo oporezivanje. Drugi dio članka ukazuje na sve probleme i dvojbe koje se u EU pojavljuju u vezi s primjenom MSFI-a. Sve je to neobjašnjivo s obzirom na to da EU apsolutno ništa ne poduzima na izgradnji vlastitoga računovodstvenog sustava. To postaje vrlo zanimljivo s obzirom na našu situaciju kad su u primjenu došli i Hrvatski standardi financijskog izvješćivanja za mala i srednja društva koji su po svom sadržaju „kopija“ MSFI-a. Upravo se tome protivi Komisija EU jer smatra da su računovodstveni standardi za mala i srednja poduzeća što ih dovršava IASB u Londonu neprimjenjivi za zemlje EU.O toj problematici opširnije možete pročitati u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)