RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2008
  • Članak:Transferi i ugovori o djelu
  • Stranica:63.
  • Autor/i:Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

Praktikum neprofitnog računovodstvaU neprofitnih organizacija  postoji mogućnost u kojoj jedna organizacija osniva drugu i financira rad te druge organizacije. Aktivnost neprofitne organizacije može zahtijevati sklapanje ugovora o djelu po kojima  organizacija prima činidbu i daje protučinidbu. Sadržaj članka donosi praktične računovodstvene postupke vezane uz knjiženje transakcija vezanih uz transfere i ugovore o djelu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)