RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uspješno upravljanje obrtnim kapitalom podrazumijeva uspostavljanje optimalne strukture obrtnih sredstava i izvora kratkoročnog financiranja. Optimalnom visinom obrtnog kapitala u poduzetnika smatra se minimalna svota kapitala koja osigurava rentabilnost poslovanja i nesmetano ispunjavanje tekućih  obveza odnosno održavanje likvidnosti. U članku se rabi financijski pojam "obrtni kapital" koji obuhvaća sredstva i izvore sredstava, što se razlikuje od računovodstvenog i pravnog sadržaja tog termina kapitala.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)