RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost propisano je porezno oslobođenje na isporuke dobara i obavljene usluge u tuzemstvu kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje RH. Proširen je krug carinskih i poreznih oslobođenja, odnosno carine, posebnog poreza i PDV-a na korisnike projekata koji se pri nabavi dobara i usluga iz uvoza ili u tuzemstvu financiraju iz financijske pomoći Europske zajednice. Pritom treba zadovoljiti propisane uvjete o čemu pišemo  opširnije u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)