RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravo potrošača na potpunu i točnu informaciju o proizvodu koji se nudi i prodaje na hrvatskom tržištu  jedno je od osnovnih prava kojim se ostvaruje zakonom uređena zaštita potrošača.  Zbog ostvarivanja tih prava, propisani su zahtjevi koji se odnose na obvezu stavljanja obavijesti o proizvodu na proizvod ili njegovu ambalažu ili označivanje i obilježavanje posebnim oznakama. To se odnosi i na obuću i tekstilne proizvode koji spadaju u proizvode koje potrošači vrlo često kupuju kako bi zadovoljili osobne i druge potrebe.  Stoga se od proizvođača i trgovaca, a za uvozne proizvode od uvoznika ili osobe koja stavlja obuću i tekstilne proizvode na hrvatsko  tržište, zahtijeva da ti proizvodi budu u potpunosti sukladni propisanim zahtjevima. Da bi se to ostvarilo, navedene osobe, ali i potrošači, trebaju biti upoznati s propisanim uvjetima i načinom označivanja i obilježavanja tih proizvoda, o čemu opširnije pišemo u ovome članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)