RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sklopljen je novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (Nar. nov., br. 35/08.) On je stupio na snagu 1. travnja 2008., a primjenjivati će se do 31. srpnja 2010. U ovom članku dajemo prikaz tog kolektivnog ugovora, s posebnim osvrtom na njegove bitne razlike u odnosu na dosad važeći istovrsni kolektivni ugovor. Ugovor je objavljen u Nar. nov., br. 35/08.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)