RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 11/08.) zaključenje 11. prosinca 2007. između Vlade Republike Hrvatske i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i primjenjuje se od dana potpisa. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (dalje: Kolektivni ugovor) rezultat je desetomjesečnog pregovaranja pregovaračkih odbora Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, a njegovo je glavno obilježje da nijedno pravo iz prethodnog istovrsnoga kolektivnog ugovora (Nar. nov.,br. 103/05.) nije umanjeno, a istodobno sadržava 37 novih instituta.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)