Financijsko izvješćivanje tijekom godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
Članak:
Financijsko izvješćivanje tijekom godine
Stranica:
17.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Sastavljanje financijskih izvještaja za određena međurazdoblja tijekom godine ili pak mjesečno, više je izraz potrebe poduzetnika za bitnim informacijama za poslovno odlučivanje nego zakonska prisila. Zakonska obveza je davanje financijskih informacija za statističke potrebe, ali i kad poduzetnik obavlja isplate dobitka, predujmove dobitka, ili kad se smanji razina poslovnih aktivnosti pa postoje razlozi za smanjivanje predujmova poreza na dobitak, sve to je bitan razlog za ažurno knjigovodstvo i sistematiziranje podataka za unošenje u račun dobitka i gubitka i bilancu kao formalizirane financijske izvještaje međuobračunskog razdoblja. Kako se izmijenio format tih izvještaja, u članku će se po prvi put prikazati, kao i druga određenja koja su bitna za razumijevanje te problematike.
Hashtags:
#Računovodstvo, #Računovodstvo, #RačunovodstvoFinancijskog