Amortizacija osnovnog stada

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
Članak:
Amortizacija osnovnog stada
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:
Osnovno stado je dio  dugotrajne materijalne imovine u poljoprivrednoj proizvodnji koja zbog svoje prirode  u pravilu ima značajnu vrijednost na kraju vijeka uporabe. Ne amortizira se njegova cjelokupna nabavna vrijednost kao kod neke druge dugotrajne imovine. zato je u oblikovanju računovodstvene politike amortizacije osnovnog stada nužna prilagodba tim posebnostima u okviru odredaba odgovarajućih računovodstvenih standarda i odredbi Zakona o porezu na dobit.
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje