Prihodi od darova

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
Članak:
Prihodi od darova
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Neprofitne organizacije koje svoje poslovne događaje iskazuju u sustavu neprofitnog računovodstva od 1. siječnja 2008. primjenjuju novi računovodstveni sustav koji se bitno razlikuje od onoga što se primjenjivao do 31. prosinca 2007. Te organizacije primjenjuju ili jednostavno ili dvostavno knjigovodstvo. Organizacije koje  primjenjuju knjigovodstvo po prvi put sastavljaju i predaju financijske izvještaje koji su različiti od onih što su se popunjavali do 31. prosinca 2007.
Hashtags:
#Neprofitno