Regres za godišnji odmor u 2008.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
Članak:
Regres za godišnji odmor u 2008.
Stranica:
77.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ, dipl. oec.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Ima li radnik pravo na nagradu u godini i kojom prigodom, određuje se nekim od akata na području radnog prava. Zakonom o radu to pravo nije izravno uređeno, no kao i ostala pravila u radnom odnosu, tako se i pravo na godišnju prigodnu naknadu određuju nekim od kata na području radnog prava. To su kolektivni ugovori, pravilnici o radu, ugovori o radu. Ako nijednim od spomenutih akata nije određeno to pravo, onda o tome poslodavac može odlučiti sam. Toj odluci pogoduju i porezni propisi.
Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja