Međunarodni standardi financijskog izvještavanja za privatna poduzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
Članak:
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja za privatna poduzeća
Stranica:
87.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
Na redovitoj sjednici održanoj od 19.-23. svibnja 2008. Odbor je raspravljao o godišnjem programu poboljšanja standarda, o MSFI-ima za privatna poduzeća(mala i srednje velika poduzeća ili SMEs), prvoj primjeni MSFI-a, MRS-u 33 – Zarada po dionici, MRS-u 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, priznavanju prihoda, obvezama, mjerenju fer vrijednosti, aktivnostima Odbora za tumačenje međunarodnih standarda (IFRIC-a) i prodaji prava emisije. U nastavku se detaljnije prikazuje tijek rasprave i zaključci vezani za MSFI-e za privatna poduzeća (SMEs).
Hashtags:
#Računovodstvo