Skraćen rok za plaćanje PDV-a pri uvozu dobara

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
Članak:
Skraćen rok za plaćanje PDV-a pri uvozu dobara
Stranica:
107.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Zakonom o izmjenama i dopunama Carinskog zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2008., osim odredaba koje se odnose na pitanja iz carinskog poslovanja, donosi važnu izmjenu i u vezi s plaćanjem PDV-a pri uvozu dobara. Sukladno Zakonu o porezu na dodanu  vrijednost pri uvozu dobara porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga. PDV obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom  carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.
Hashtags:
#PDV, #Porezi, #PoslovanjeInozemstvo