RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dosad je o temi zaključenja stečajnih postupaka nad stečajnim dužnicima općenito objavljeno nekoliko radova kojima je obrađena tema postupanja pojedinih tijela stečajnog postupka u stadiju zaključenja stečaja te obveze i prava stranaka i sudionika zaključenja.Cilj ovog članka je ukazati na osobitosti stečaja i zaključenja stečaja nad bankama i štedionicama.

  1. Relevantni pravni propisi za stečaj banke
  2. Stečaj nad bankom po zakonu o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji
  3. Stečaj nad bankom nakon donošenja stečajnog zakona
  4. Stečaj nad bankom nakon donošenja zakona o bankama iz 1998. (zob/98)
  5. Stečaj nad bankom nakon donošenja zakona o bankama iz 2002. (zob/02)
  6. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
  7. Zaključenje stečaja nad bankom i štedionicom
  8. Obustava i zaključenje stečaja nad bankom
  9. Uočeni problemi u praksi pri zaključenju stečaja nad bankom

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)