RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kada porezni obveznik (pravna ili fizička osoba) stekne pravo na povrat poreza (pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost po podnesenoj prijavi, pravo na povrat poreza po godišnjoj poreznoj prijavi poreza na dohodak), u odnosu na porezno tijelo postaje vjerovnik, a porezno tijelo dužnik, odnosno stupaju u obveznopravni odnos.Isti je slučaj i kod obveze povrata svote koju je na temelju poreza za dužnika platio porezni jamac, bilo da je riječ o dobrovoljnom jamcu ili o zakonskom jamcu, kao i kod obveze povrata kamata.S tim pravom porezni obveznik može raspolagati, odnosno može ga ustupiti ili založiti. To pravo može biti i zaplijenjeno, dakle ono može biti predmet obveznopravnih odnosa.

  1. Ustupanje (cesija) prava na povrat poreza
  2. Zalog prava na povrat poreza
  3. Pljenidba prava na povrat poreza
  4. Prijeboj (kompenzacija) kao način prestanka prava i obveza iz porezno-dužničkog odnosa
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)