RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Razvijanje tržišta dionica pojačalo je interes za polaganje ispita za brokere i investicijske savjetnike. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) donijela je 2006. Pravilnik o uvjetima za stjecanje dozvole za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika, koji je 2007. izmijenjen i dopunjen.Pravilnikom se propisuje obrazovni program te uvjeti za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika. Obrazovni program za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika organizira HANFA, a pohađanje programa nije uvjet za pristupanje ispitu. Tome ispitu može pristupiti osoba koja je stekla visoku stručnu spremu i podnijela zahtjev za polaganje ispita te platila pristojbu i naknadu za polaganje ispita.

  1. Uvjeti za izdavanje dozvole za brokera i investicijskog savjetnika
  2. Stjecanje i provjera znanja potrebnih za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika
  3. Polaganje brokerskog ispita u federaciji BiH
  4. Oduzimanje dozvole brokeru ili investicijskom savjetniku
  5. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)