Novosti u odgovornosti trgovca za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost proizvoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
Članak:
Novosti u odgovornosti trgovca za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost proizvoda
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Trgovac je obvezan potrošaču ispuniti ugovor u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača i propisima obveznog prava, što znači da mu mora predati proizvod ili obaviti uslugu koja je predmet ugovora na način i pod uvjetima kako je ugovoreno ako nije drukčije propisano te po cijeni koju je  trgovac utvrdio i javno objavio. Proizvod odnosno usluga koja je predmet ugovorne obveze mora imati ugovorenu ili propisanu količinu i kakvoću i ne smije imati materijalne nedostatke, a ako je za ispravnost proizvoda potrošaču dano jamstvo, potrošaču se mora predati proizvod  koji će biti ispravan tijekom jamstvenog roka.
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine, #TržišteIPropisi