Projektni kontroling

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
Članak:
Projektni kontroling
Stranica:
157.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Sažetak:
Projektni menadžment i projektni kontroling su pojmovi na koje sve češće nailazimo u literaturii u poslovnoj praksi. Projekti se bitno razlikuju od uobičajenih rutinskih aktivnosti, imaju vlastitu dinamiku i zahtijevaju posebno znanje. Projektni kontroling se tome prilagođava detaljnim upoznavanjem projekta i primjenom instrumenata kojima pomaže projektnom menadžeru u koordinaciji i integraciji, u povećanju efikasnosti i efektivnosti vođenja projekta. Potanje o tome pročitajte u nastavku članka.
Hashtags:
#Management