Računovodstvo dugotrajnih potraživanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Računovodstvo dugotrajnih potraživanja
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec.
Sažetak:
Dugotrajna potraživanja u ukupnoj imovini trgovačkog društva ponekad čine zanemariv dio, ali je važno voditi brigu o njima jer će u budućem razdoblju osigurati priljeve novčanih sredstava, što je važno za likvidnost društva. Ona su nederivativna financijska imovina s fiksnim ili utvrdivim plaćanjem, koja ne kotira na aktivnom tržištu. Treba razlikovati imovinu koju ćemo svrstati u financijsku imovinu od potraživanja jer to određuje koji će se standardi primjenjivati pri početnom i naknadnom vrednovanju. O načinu evidentiranja, praćenja i vrednovanja dugotrajnih potraživanja pročitajte u nastavku.
  1. Uvod
  2. Dugotrajna potraživanja od povezanih društava
  3. Potraživanja na osnovi prodaje na kredit
  4. Potraživanja iz faktoringa
  5. Potraživanja za jamčevine
  6. Potraživanja u sporu i rizična potraživanja
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo