Računovodstvo poreza na dobitak malih i srednjih društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Računovodstvo poreza na dobitak malih i srednjih društava
Stranica:
26.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Plaćanje poreza na dobitak uređeno je Zakonom o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. do 57/06.) pa porezni obveznici pri utvrđivanju porezne obveze uvijek trebaju postupati u skladu s tim Zakonom. Osnovica poreza na dobitak općenito, pa ni u nas, ne odgovara poslovnom, računovodstvenom dobitku. Odstupanja nastaju tako da se neki prihodi ne uključuju u poreznu osnovicu, a neki se rashodi ne priznaju pri utvrđivanju porezne osnovice. Neka odstupanja imaju stalan karakter, a druga samo privremeni. Računovodstvo poreza na dobitak treba odgovoriti na pitanja koja se pritom postavljaju tj. kako iskazati porez na dobitak u računu dobitka i gubitka odnosno u bilanci. Uvijek je riječ o nastojanju da se u financijskim izvještajima prikaže realan rezultat u danim okolnostima i spoznajama. U ovom članku razmatramo obveze i mogućnosti primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja koji uređuju pitanje iskazivanja poreza na dobitak u financijskim izvještajima malih i srednjih trgovačkih društava.
  1. Uvod
  2. Stalne razlike
  3. Privremene razlike
  4. Neiskorišteni porezni gubitci
  5. Porez iz stavki glavnice i revalorizacije
  6. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo