Troškovi stipendija učenicima i studentima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Troškovi stipendija učenicima i studentima
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Iako su od 1. srpnja 2008. stupile na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak, objavljene u Narodnim novinama br. 73/08., vezane za povećanje osnovnog osobnog odbitka sa 1.600,00 kn na 1.800,00 kn, svote do kojih se prema poreznom propisu mogu dodijeliti stipendije neoporezivo nisu se promijenile. Prema tome, možemo zaključiti da su stipendije i osobni odbitak dvije razdvojene kategorije. No, ipak roditelji i ostali uzdržavatelji trebaju pripaziti na to koliko je stipendija primio njihov uzdržavani član odnosno dijete. Postoji nekoliko vrsta stipendija, a u nastavku pročitajte koje uvjete trebaju ispuniti isplatitelji pri isplati neoporezive stipendije.
  1. Tko može neoporezivo dodijeliti stipendiju i kome
  2. Isprave i dokumentacija o isplati stipendije
  3. Porezni položaj isplate neoporezivih stipendija
  4. Isplata stipendije izvanrednom studentu
  5. Međusobno (ne)isključivanje prava na primitak više vrsta stipendija
  6. Može li se stipendija isplaćivati u ljetnim mjesecima
  7. Može li se obaviti isplata stipendija za više mjeseci?
  8. Obveza isplate stipendije na žiro-račun
  9. Utjecaj primljene stipendije na priznavanje osobnog odbitka
  10. Troškovi stipendija i /ili troškovi školovanja
Hashtags:
#Dohodak, #Porezi, #Računovodstvo, #TroškoviOsoblja