Novosti kod ovrhe na plaći

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Novosti kod ovrhe na plaći
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Od sredine lipnja ove godine na snazi su još jedne u nizu novela Ovršnog zakona kojima je između ostalog, izmijenjen i institut ovrhe na plaći, koji je i prije tih novela u praksi stvarao stanovite teškoće, osobito kada je bila riječ o prednosnom redu prilikom provedbe ovrhe na plaći. Vezano za ovrhu na plaću ove su godine uz navedeni propis stupile na snagu i novele Obiteljskog zakona koje se odnose na ovrhu u obiteljskim stvarima.
  1. Uvod
  2. Prednosni red kod ovrhe na plaći
  3. Pravila o ovrsi na plaći ovršenika na temelju rješenja o ovrsi do 17. Lipnja 2008. - Općenito
  4. Pravila o zapljeni plaće na temelju suglasnosti dužnika (ovjerovljene isprave) ovjerene do 17. Lipnja 2008. - Općenito
  5. Ovrha na plaći na temelju rješenja o ovrsi i ovjerovljene isprave u postupcima koji do 17. Lipnja 2008. Nisu dovršeni
  6. Ovrha na plaći u ovršnim postupcima u kojima rješenje o ovrsi do 17. Lipnja 2008. Nije doneseno niti je javnobilježnički ovjerovljena isprava
Hashtags:
#Plaće, #Pravo, #TroškoviOsoblja