Odgovornost revizora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Odgovornost revizora
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Sažetak:
Svrha interne revizije je pomoći najvišem poslovodstvu u ostvarivanju njegove poslovne politike, u koju spada poslanje, vizija i ciljevi koje si je poslovodstvo postavilo i koje je konkretno odredilo u strategiji razvoja društva. Interni revizor daje uvjerenje da se određeni postupci koji su navedeni u raznim internim aktima zaista ostvaruju i da se sukladno tome bolje upravlja rizicima. Svrha interne revizije je da u pravom trenutku upozori najviše i ostalo poslovodstvo na nepravilnosti i tako spriječi veću štetu u poslovanju.
  1. Uvod
  2. Definiranje odgovornosti revizora i menadžmenta
  3. Odgovornost revizora u razvijenim zapadnim državama
  4. Zakonom propisana odgovornost revizora u RH
  5. Nastupanje odgovornosti revizora
Hashtags:
#Revizija