Utjecaj inflacije i PDV-a na likvidnost investicijskog projekta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Utjecaj inflacije i PDV-a na likvidnost investicijskog projekta
Stranica:
96.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tomislav BROZOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Planiranje investicijskih projekata obavlja se za budućnost, a budućnost nije deterministička, već stohastička, tako da ova činjenica pred investicijskog projektanata postavlja odgovornu zadaću u planiranju budućnosti investicijskog projekta. Što je budućnost bliža, rizik i neizvjesnost u planiranju su manji, a produživanjem planskog razdoblja u budućnost se povećavaju. Osobit problem pri planiranju je utjecaj inflacije na kretanje cijena u budućnosti, pa se u tom pogledu pribjegava planiranju u stalnim cijenama iz vremena izrade investicijskog projekta. O mogućim utjecajima na novčani tok projekta pročitajte u nastavku.
  1. Uvod
  2. Analiza likvidnosti u razdoblju izvedbe – tekuće cijene bez PDV-a
  3. Analiza likvidnosti u razdoblju izvedbe – stalne cijene s PDV-om
  4. Analiza likvidnosti u razdoblju poslovanja – stalne cijene s pdv-om
  5. Zaključak
Hashtags:
#PoslovneFinancije