RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Statistički modeli mogu se uspješno primjenjivati u gotovo svim znanstvenim granama. To se ponajprije odnosi na ekonomske znanosti, u kojima se većina pojava može analizirati statističkim metodama. Pomoću tih metoda obavljaju se procjene, mjere rizici, istražuju tendencije, analiziraju odnosi i čimbenici koji ih određuju i dr. U članku prikazujemo osnovne statističke metode i modele te primjere njihove primjene u predviđanju, praćenju i usmjeravanju poslovnih aktivnosti društva. Prikazane metode dinamičke analize vremenskih nizova kako bi se dobile adekvatne informacije, zaključci i temelji za donošenje poslovnih odluka kojima bi se unaprijedila poslovna aktivnost društva.

  1. Uvod
  2. Primjena statističkih metoda u poslovnom odlučivanju
  3. Analiza vremenskih nizova
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)