Primjena odabranih statističkih modela u predviđanju poslovnih rezultata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Primjena odabranih statističkih modela u predviđanju poslovnih rezultata
Stranica:
108.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina KOTNIK GALIĆ
Sažetak:
Statistički modeli mogu se uspješno primjenjivati u gotovo svim znanstvenim granama. To se ponajprije odnosi na ekonomske znanosti, u kojima se većina pojava može analizirati statističkim metodama. Pomoću tih metoda obavljaju se procjene, mjere rizici, istražuju tendencije, analiziraju odnosi i čimbenici koji ih određuju i dr. U članku prikazujemo osnovne statističke metode i modele te primjere njihove primjene u predviđanju, praćenju i usmjeravanju poslovnih aktivnosti društva. Prikazane metode dinamičke analize vremenskih nizova kako bi se dobile adekvatne informacije, zaključci i temelji za donošenje poslovnih odluka kojima bi se unaprijedila poslovna aktivnost društva.
  1. Uvod
  2. Primjena statističkih metoda u poslovnom odlučivanju
  3. Analiza vremenskih nizova
  4. Zaključak
Hashtags:
#PoslovneFinancije