RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pripremne radnje u vezi ulaska u Europsku uniju obuhvaćaju pripreme, a potom i promjene na poreznom području. Sustav PDV-a u Republici Hrvatskoj temelji se na Šestoj smjernici, no neka područja oporezivanja nisu u potpunosti preuzeta, pa se sada, u razdoblju harmonizacije, prilagođavaju novim poreznim zahtjevima. Autorica piše o tržišnoj vrijednosti kao osnovici za obračun PDV-a pri isporuci dobara i usluga između povezanih osoba i ukazuje na novo motrište utvrđivanja tržne vrijednosti kako je definira Smjernica 2006/112/EZ.

  1. Uvod
  2. Tržišna vrijednost kao porezna osnovica za obračun PDV-a za isporuke između poreznih obveznika
  3. Slučajevi u kojima se ne primjenjuje tržišna vrijednost kao porezna osnovica za isporuke između povezanih osoba
  4. Svrha primjene tržišne vrijednosti kao porezne osnovice za isporuke između povezanih osoba
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)