Športaši u poreznom sustavu i sustavu obveznih osiguranja (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Športaši u poreznom sustavu i sustavu obveznih osiguranja (II. dio)
Stranica:
123.
Autor/i:
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Tomo ŠNAJDER
Sažetak:
U RRiF-u br. 8/08. objavili smo prvi dio članka o poreznom statusu športaša. U ovom broju objavljujemo drugi dio članka, koji se bavi pitanjima oporezivanja športaša nerezidenata te poreznim statusom nagrada za športska ostvarenja, športskim stipendijama i naknadama za športska usavršavanja. Na kraju se daje i osvrt na podnošenje prijave poreza na dohodak.
  1. Obveza doprinosa na primitak športaša nerezidenta
  2. Porez na dohodak i doprinosi športaša nerezidenata
  3. Nagrade za športska ostvarenja, športske stipendije i naknade za športska usavršavanja
  4. Podnošenje propisanih izvješća u vezi s drugim dohotkom
  5. Osvrt na podnošenje godišnje porezne prijave
Hashtags:
#Dohodak, #Dohodak, #DrugiDohodak, #Obrtnici, #Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #Porezi, #Porezi, #SamostalnaDjelatnost, #SamostalnaDjelatnost