RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Otvaranje stečaja nad poduzetnikom za radnike otvara novu mogućnost za isplatu plaće. Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca uređuju se posebnim zakonom, a u Nar. nov., br. 86. od 23. srpnja 2008. objavljen je novi Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kojim prestaje važeći dosadašnji. Odredbe Zakona primjenjuju se od 31. srpnja 2008. (osim čl. 16., koji stupa na snagu danom prijama RH u EU), a što on donosi pročitajte u nastavku.

  1. Uvod
  2. Radnik i njegova prava
  3. Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca
  4. Postupak ostvarivanja prava radnika
  5. Prava radnika stranog poslodavca
  6. Kaznene odredbe
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)