RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Otvaranje stečaja nad poduzetnikom za radnike otvara novu mogućnost za isplatu plaće. Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca uređuju se posebnim zakonom, a u Nar. nov., br. 86. od 23. srpnja 2008. objavljen je novi Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kojim prestaje važeći dosadašnji. Odredbe Zakona primjenjuju se od 31. srpnja 2008. (osim čl. 16., koji stupa na snagu danom prijama RH u EU), a što on donosi pročitajte u nastavku.

  1. Uvod
  2. Radnik i njegova prava
  3. Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca
  4. Postupak ostvarivanja prava radnika
  5. Prava radnika stranog poslodavca
  6. Kaznene odredbe
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)