Osiguranje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Osiguranje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
Stranica:
138.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec.
Sažetak:
Otvaranje stečaja nad poduzetnikom za radnike otvara novu mogućnost za isplatu plaće. Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca uređuju se posebnim zakonom, a u Nar. nov., br. 86. od 23. srpnja 2008. objavljen je novi Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kojim prestaje važeći dosadašnji. Odredbe Zakona primjenjuju se od 31. srpnja 2008. (osim čl. 16., koji stupa na snagu danom prijama RH u EU), a što on donosi pročitajte u nastavku.
  1. Uvod
  2. Radnik i njegova prava
  3. Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca
  4. Postupak ostvarivanja prava radnika
  5. Prava radnika stranog poslodavca
  6. Kaznene odredbe
  7. Zaključak
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo