RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski Sabor je na svojoj sjednici dana 15. srpnja 2008. prihvatio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju. Taj Zakon ima 181 članak, pa se s pravom može reći da je riječ o velikim promjenama (više od polovine Zakona o osiguranju iz 2005. koji ima 306 članaka). Novele Zakona stupaju na snagu 1. siječnja 2009. (v. čl. 181.), osim nekih odredaba tzv. europskog prava o slobodnom pružanju usluga koje će stupiti na snagu prijamom Republike Hrvatske u EU.S obzirom na to da je riječ o obimnim izmjenama, u ovom ćemo se radu ograničiti samo na najznačajnije izmjene i dopune razmatranog zakona.

 1. Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
 2. Koja se područja mijenjaju i dopunjuju
 3. Reosiguranje
 4. Povezane osobe – uska povezanost
 5. Temeljni kapital
 6. Kvalificirani udjel
 7. Članovi uprave društva za osiguranje
 8. Društvo za uzajamno osiguranje
 9. Dozvole za obavljanje poslova osiguranja
 10. Promidžbene aktivnosti društva
 11. Imenovani ovlašteni aktuar
 12. Informacije ugovaratelju osiguranja
 13. Imovina za pokriće tehničke pričuve odnosno matematičke pričuve
 14. Upravljanje rizicima
 15. Kapital društva za osiguranje
 16. Nadzor nad društvima za osiguranje
 17. Likvidacija društva za osiguranje
 18. Stečaj društva za osiguranje
 19. Zastupanje u osiguranju
 20. Obveza prilagodbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)