RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku autori obrađuju pitanje osiguranja rizika terorizma. Sa tom svrhom najprije pojašnjavaju pravni pojam terorističkog akta i to kao kaznenog djela i građanskopravnog delikta, a zatim pokušavaju odrediti rizik terorizma u osiguranju i razgraničiti ga od njemu sličnih rizika. Nadalje, autori daju prikaz poredbenopravnih rješenja u osiguranju rizika terorizma. Pri tome posebno opisuju sustave pokrića osiguranja rizika terorizma navodeći pojedine rizike koji u njega ulaze, odnosno koji su iz njega isključeni. U drugom dijelu ovoga članka autori će posebno razjasniti i pitanje osiguranja rizika terorizma u hrvatskom pravu te probleme koji se pritom javljaju.

  1. Uvod
  2. Pravni pojam terorističkog akta
  3. Terorizam i osigurani rizik
  4. Određenje rizika terorizma u osiguranju
  5. Teroristički akt kao osigurani rizik u poredbenom pravu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)