RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na sjednici Vlade Republike Hvatske održanoj 12. rujna 2008. donesen je Zaključak o prihvaćanju „Strateškog dokumenta za izradu novog Zakona o upravnim sporovima s nacrtom smjernica za novi Zakon o upravnim sporovima“, a Ministarstvo pravosuđa zaduženo je za izradu nacrta prijedloga Zakona o upravnim sporovima sukladno tom dokumentu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)